Риск от изпиране на пари във вашата фирма

Риск от изпиране на пари във вашата фирма, как да намалите риска. Полезни съвети от опитни адвокати в Русе.

Риск от изпиране на пари

В тази публикация ще проучим как да смекчим риска от AML, който вашата оценка е подчертала.

Запомнете целта на оценката за AML и политиките, контролите и процедурите. Както е посочено в предишния блог, целта на оценката е да се разбере риска от AML на фирмата и да се въведат политики, контроли и процедури (PCP) за смекчаване на идентифицирания риск.

Има редица PCP, които са задължени от регламентите, както е посочено накратко по-долу:

  • назначете служител, отговорен за спазването на разпоредбите – това е служителят за спазване на правилата за пране на пари (MLCO);
  • назначете номиниран служител – това е служителят по отчети за пране на пари (MLRO) на фирмата;
  • извършва проверка на съответните служители;
  • провеждане на независим одит за проверка на ефективността на PCP гарантират, че съответните лица получават обучение относно изпирането на пари, финансирането на тероризма и защитата на данните;
  • извършват надлежна проверка на клиента;
  • да има политика и процес около разчитането на разследване за дължима проверка от трети страни;
  • има политика и процес около воденето на записи и тяхното унищожаване.

Стъпки, които могат да се предприемат за смекчаване на риска от AML

След като вашата фирма оцени своя риск от AML и разбере PCP, описани по-горе, вашата оценка на риска трябва да изложи плановете на вашата фирма за справяне с идентифицирания риск или стъпките, които вече предприема за смекчаване на риска от AML.

По-долу са дадени някои възможни рискове, които една фирма може да е идентифицирала, и предложения как това може да бъде смекчено.

Риск на клиента

Държави и географски райони, от които фирмата оперира или получава средства

Услуги

Транзакции

Доставка на услуги

Хората на фирмата

Не забравяйте, че оценката на риска за цялата фирма не е еднократно събитие и трябва редовно да се преглежда и актуализира. Рисковете се променят, както и оценката на фирмата за AML и произтичащите от тях PCP.

Ако имате нужда от адвокатски услуги в Троян – потърсете адвокат Калоян Доков.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО