Трудова злополука рискови фактори

Трудова злополука рискови фактори, полезн информация от експертите по наемане на работа – informjobs.com

Трудова злополука рискови фактори

Опасност от травмиране при монтаж  и демонтаж на жп возила:

-опасност при сваляне на тежки и големи части;

-опасност при извършване на различни операции едновременно от работници;

-опасност от поставянето на инструменти и демонтирани детайли в краищата на площадките и върху заоблени части;

-опасност  от удължаването на дръжката на ключовете без специален удължител;

-опасност от травмиране при употреба на чук и секач;

-опасност при монтаж на детайли със съвпадащи отвори и попадане на пръстите в отворите;

-опасност от отхвръкнали парчета при отсичане на главите на нитовете, болтовете и др. свързващи материали с ръчни или въздушни инструменти;

-опасност от пренасяне на части и детайли с колички и транспортни платформи при неустойчиво поставяне и ненадеждно укрепване;

-опасност от поставяне на демонтирани части или детайли на неопределените за целта места, като проходите между коловозите и машините и др.;

Травмиране

-опасност от травмиране при извършване на монтажни или демонтажни работи с едрогабаритни материали или детайли на покрива на жп возилата;

-опасност от травмиране при движението по подовете и пропадане чрез технологични отвори по рамите на жп возилата;

-опасност от включване в действие на машина или приспособление, когато същите са неизправни;

-опасност от травмиране при допир с ръкохватки, лостове, педали и бутони при случайни допирания, тласъци и др.;

-опасност от допир до тоководещи части;

-опасност от травмиране при ръчно превъртане на коляновия вал за регулиране на двигателя;

-опасност от допир с нагорещени предмети или детайли;

-опасност при подаването и изваждането на детайли или агрегати от опасните зони под коша или рамата на локомотивите или жп возилата от попадането на човешкото тяло или части от него в опасната зона;

-опасност от травмиране при изместването на трансмисионните ремъци между шайбите на агрегата и попадането между тях на пръстите на ръцете.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО